Lớp học thư pháp tại Đà Lạt - Dạy thư pháp online

Ngày đăng December 28, 2021
Lớp học thư pháp Đà Lạt tuyển sinh các khóa học thư pháp, họa nền cho thư pháp như sen, thuyền, mẫu đơn, mai, lan, cúc, trúc...

1. Lớp học thư pháp Đà Lạt trực tuyến qua zoom
Zoom là phương tiện thiết yếu để kết nối giữa người truyền tải kiến thức và các học viên trong khóa học viết thư pháp tại Đà Lạt, mà mọi người có thể gặp nhau trực tuyến, học hỏi, chia sẻ...
Ngoài ra
Lớp học thư pháp Đà Lạt còn soạn các bài giảng bằng video qua một nhóm trên facebook để các bạn không có thời gian lên live đều học được...


2. Các bài viết từ học viên của Lớp học thư pháp Đà Lạt

3. Chữ viết chuẩn của Lớp học thư pháp tại Đà Lạt

Ngoài ra lớp học thư pháp Đà Lạt còn nhận làm tranh, vẽ tranh tường, bán họa phẩm, nhận show ông đồ sự kiện vào mỗi dịp đầu năm mới...

4. THÔNG TIN KHÓA HỌC :
 
KHÓA THƯ PHÁP TIỂU TỰ
Chương trình học bao gồm :
1. 24 chữ cái thư pháp in và thường
2. Ráp chữ, viết thành từ
3. Viết câu
4. Bố cục tổng thể của một bài thư pháp khi viết bài tiểu tự
Dụng cụ bao gồm : bút tiểu tự và đại tự, nghiêng mực, giấy ô li...
Thời gian học bắt đầu từ khi bạn đăng ký...

2. KHÓA THƯ PHÁP ĐẠI TỰ
(Thời gian bắt đầu học 25/12/2021, thứ 7 tuần sau)
Nội dung học bao gồm :
1. 24 chữ cái lớn, 24 chữ cái nhỏ
2. Viết từ
3. Bố cục từ
4. Câu đối chữ
Dụng cụ cần thiết :
1. Mực, bút bên mình chuẩn bị
2. Giấy các bạn cần chuẩn bị như : giấy a3 hoặc a4...
Thời gian học bắt đầu từ khi bạn đăng ký...

Thông tin liên hệ Lớp học thư pháp Đà Lạt :
Email: ngocfhuan9999@gmail.com
Hotline: 0937.621.691
Facebook:  https://www.facebook.com/ngocfhuan9999/
0937 621 691