Những tác phẩm thư pháp đẹp - Dạy thư pháp online

Ngày đăng December 06, 2021
1. TÁC PHẨM CHỮ TIỀN

Nội dung :
Chữ Tiền
Nhơn loại điêu linh cũng bởi tiền,
Tiền làm lắm kẻ phải thành điên.
Tiền che tối mắt mờ nhân nghĩa,
Tiềc giục chợ đời bán rẻ duyên.
Tiền khiến nhơn sanh xương máu đổ,
Tiền làm vận nước phải chinh nghiêng.
Tiền trang với Lễ tiền cao quí,
Tiền khó trao ra ít kẻ hiền.

2. TÁC PHẨM CHỮ SỐNG

Nội dung : 

Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống…
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

3. TÁC PHẨM CHỮ MẸ4. TÁC PHẨM CHỮ PHÚC


Nội dung : 

Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc,
Đức dày muôn thuở nhánh đơm hoa.


5. TÁC PHẨM CHỮ THỌ

Nội dung :

Tùng vạn năm vẫn hiên ngang trong trời đất
Nhân đại thọ hồng phúc tề thiên.


6. TÁC PHẨM CHỮ VÔ THƯỜNGNội dung :

Đã biết vô thường sao lại còn phiền não
Đã biết phiền não sao còn trói buộc vào
Đã biết là trói buộc sao lại không buông xả.


7. TÁC PHẨM CHỮ PHẬT HOA SEN


 
 

Đặt tranh hoặc liên hệ để HỌC VIẾT THƯ PHÁP :

0937 621 691